Coulis - strawberry

00061347 | 1 pieces x 500 g | Boiron