Fruffi - banana plus

00001747 | 1 pieces x 6 kg | CSM - Fruffi